Wyszukiwarka

Ankieta

Formularz:

  Дата заповнення анкети:
  Data wypełnienia:
  Електронна пошта:
  E-mail:
  Iм'я:
  Imię:
  Прізвище:
  Nazwisko:
  Aдреса перебування:
  Adres pobytu:
  вул:
  ul:
  PESEL:
  Дата прибуття в польщу:
  Data przyjazdu do Polski:
  Tелефон:
  Telefon:
  Професійна ситуація:
  Sytuacja zawodowa:
  Робоче місце:
  Miejsce pracy:
  Освіта:
  Wykształcenie:

  Робота в україні:
  Wykonywany zawód w ukrainie:
  Ви національна чи етнічна меншина, мігрант, особа зовнішнього походження?
  Czy jesteś osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia?
  Джерело прибутку в польщі:
  Źródło utrzymania w Polsce:
  Ви національна чи етнічна меншина, мігрант, особа зовнішнього походження?:
  Czy posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności?
  Якщо так:
  Jeśli tak:
  Встановлений ступінь:
  Ustalony stopień:
  Вид інвалідності/символ:
  Rodzaj niepełnosprawności/symbol:
  Чинність рішення:
  Ważność orzeczenia:
  Ви людина в іншому соціальному положенні?:
  Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej?
  Склад родини в польщі:
  Skład rodziny w polsce:
  Я виконую функції тимчасового опікуна щодо:
  Pełnię funkcję opiekuna tymczasowego dla:
  Ім'я та прізвище дитини:
  Imię i nazwisko dziecka:
  Дитячий песель:
  PESEL dziecka:
  студент у PL
  uczeń w PL:
  онлайн-студент в UKR:
  uczeń online w UKR:
  Iм’я та прізвище подружжя:
  Imię i nazwisko małżonka:
  PESEL номер подружжя
  PESEL małżonka:
  чи працює чоловік/дружина
  Czy małżonek pracuje:
  Кількість дітей на утриманні:
  Liczba dzieci na utrzymaniu:
  Iм'я та прізвище дитини:
  Imię i nazwisko dzieci:
  Песель дитини:
  PESEL dzieci:
  студент у PL:
  uczeń w PL:
  онлайн-студент в UKR
  uczeń online w UKR:
  чи потрібний догляд за дітьми під час участі в навчанні?
  Czy potrzebujesz opieki dla dziecka na czas uczestnictwa w zajęciach?
  Бажані дні та години участі в заняттях:
  Preferowane dni i godziny uczestnictwa w zajęciach:
  Знання польської мови:
  Znajomość języka polskiego:
  Форми пропозиції підтримки:
  Propozycja form wsparcia:

  Пункт про згоду на використання зображення:/Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej
  Пункт про згоду на використання зображення дитини:/Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
  Інформаційне положення:/Klauzula informacyjna

  przezroczysty