Wyszukiwarka

Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom Senior+  jest ośrodkiem wsparcia dla starszych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Dom zapewnia usługi m.in.:

  • socjalne (wyżywienie, usługi higieniczne, możliwość  uprania i wyprasowania odzieży, zapewnienie kontaktu z placówkami służby zdrowia, pomoc w przyjmowaniu leków)
  • edukacyjne i kulturalno-oświatowe (zajęcia psychoedukacyjne, wykłady na interesujące seniorów tematy, biblioterapia,  wyjścia do kina, itp.)
  • rekreacyjne i aktywność ruchową (wycieczki, wspólne spacery, nordic walking, codzienna gimnastyka, zajęcia w ogrodzie, możliwość korzystania z rowerów rehabilitacyjnych, orbitreków i innego sprzętu)
  • aktywizujące społeczne (m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą, festyny i zabawy wspólnie z mieszkańcami miasta)
  • terapia zajęciowa (warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i inne)

Tryb przyjęć

Dom jest placówką funkcjonującą w oparciu o przepisy pomocy społecznej, dlatego pobyt w nim jest możliwy na podstawie decyzji wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w której ustala się zakres usług i wysokość odpłatności za pobyt. W celu otrzymania takiej decyzji należy  skontaktować  się (telefonicznie, e-mail lub osobiście) z pracownikami socjalnymi Działu Usług OPS w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1b. (tel. 32 215 31 27  lub 510 261 822).

Odpłatność

Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny.

Kontakt

Dzienny Dom Senior +
adres: ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 31 27
e-mail: dziennydom@ops-czdz.pl
www.ops-czdz.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Podstawa prawna

Placówka działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w oparciu o:
– ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

przezroczysty
Skip to content