Wyszukiwarka

Misja

Nasza MISJA

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach jest wsparcie, aktywizacja, przeciwdziałanie wykluczeniu, a także integracja społeczna.

Nasza praca polega na analizowaniu zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, na rozbudowywaniu infrastruktury socjalnej oraz poszukiwaniu nowatorskich metod działania.

Pracujemy na rzecz osób i rodzin z naszej Gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej przezwyciężyć. Działania te mają zmierzać do rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności oraz odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dbamy o właściwą komunikację ze środowiskiem społecznym. Chcemy, by ludzie mieli świadomość otaczających nas problemów społecznych, możliwości pomocy, ale także świadomość, że współdziałanie jest jednym z istotnych warunków powodzenia naszych działań i skutecznego rozwiązywania problemów. W tym celu współpracujemy z różnymi organizacjami społecznymi
i pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wykorzystując dostępne lokalnie zasoby społeczności.

Ośrodek kieruje się kodeksem etyki zawodowej i buduje wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach jest pomoc, wsparcie, aktywizacja, przeciwdziałanie wykluczeniu, a także integracja społeczna.

Nasza praca polega na analizowaniu zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, na rozbudowywaniu infrastruktury socjalnej oraz poszukiwaniu nowatorskich metod działania.

przezroczysty
Skip to content