Wyszukiwarka

Noclegownia

Noclegownia

Jest to placówka wsparcia przeznaczona dla 25 bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, a jej zadaniem jest  zapewnienie noclegu w ciepłym i suchym pomieszczeniu. Osoby korzystające z Noclegowni poza oczywistym noclegiem mają do dyspozycji łazienkę, pomieszczenia, w których można wyprać i wysuszyć odzież, a także ogólnodostępną kuchnię, która umożliwia bezdomnym przygotowanie we własnym zakresie prostych posiłków typu śniadania czy kolacje.

Tryb przyjęć

  • Udzielenie schronienia następuje na podstawie skierowania wydawanego przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  • w dniach wolnych od pracy oraz  po godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  decyzję o przyjęciu podejmuje dyżurujący pracownik placówki Noclegowni
  • z pobytu w placówce może skorzystać osoba bezdomna posiadająca ostatni stały meldunek na terenie gminy Czechowice-Dziedzice
  • osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu

Odpłatność

Korzystanie z placówki jest nieodpłatne

Kontakt

Noclegownia
adres: ul. Łukasiewicza 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 35 37
e-mail: noclegownia@ops-czdz.pl
www: http://ops-czdz.pl

Godziny pracy

Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu,w godzinach:
od 1 października do 31 marca od 18:00 do 8:00
od 1 kwietnia do 30 września od 19:00 do 7:00

Podstawa prawna

Noclegownia funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w oparciu o:
– ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– zarządzenie nr 41/2018 w spr ustalenia Regulaminu Noclegowni

przezroczysty
Skip to content