Wyszukiwarka

Centrum Wolontariatu w Czechowicach-Dziedzicach

Centrum Wolontariatu w Czechowicach-Dziedzicach

Centrum Wolontariatu w Czechowicach-Dziedzicach

Od sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach działalność rozpoczęło Centrum Wolontariatu.

Od sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach działalność rozpoczęło Centrum Wolontariatu.

Cel:

Głównym celem Centrum Wolontariatu jest propagowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej. Wolontariat kierowany jest do mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice oraz organizacji i instytucji działających na jej terenie.

Założenia:
Podstawowym założeniem jest pozyskanie osób chętnych do bezinteresownego i bezpłatnego wykonywania pracy na rzecz innych osób oraz integracja aktywnych wolontariuszy w Centrum.

Podejmowane działania:

Podejmowane działania polegają na nawiązaniu współpracy na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z osobami, które takiej pomocy potrzebują. To właśnie Centrum Wolontariatu spełnia rolę łącznika między potrzebującymi a pomagającymi. Poprzez stałą współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami, parafiami i innymi instytucjami działającymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice:

– prowadzi bazę danych osób i instytucji będących odbiorcami usług wolontarystycznych oraz świadczących te usługi
– zawiera porozumienia z w/w beneficjentami i wolontariuszami
– kieruje wolontariuszy do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem
– bierze udział w realizacji programów przygotowanych przez inne jednostki pomocy społecznej i instytucje
– udziela porad i wsparcia.

Kto może zostać wolontariuszem?

– Wolontariuszem może być każdy, wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna
– Wolontariusz to osoba, która nieodpłatnie i z własnej ochoty podejmuje działania społeczne w ramach zadań określonej Instytucji czy organizacji
– Wolontariuszem można zostać niezależnie od wieku, płci, rasy, narodowości, wykształcenia, wyznania itp., należy tylko mieć pełną zdolność do czynności prawnych

Klientami OPS są osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji z wielu powodów. Zróżnicowanie problemów powoduje konieczność podejmowania wielokierunkowych działań. Poza pomocą materialną, usługową, rzeczową czy w formie pracy socjalnej, uzasadnione jest wdrażanie idei wzajemnej pomocy i wsparcia w różnych sferach życia. Dlatego rozwijanie idei wolontariatu uważamy za istotne uzupełnienie świadczonej pomocy.

Potrzebujemy wolontariuszy między innymi do:

– indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, tj. towarzyszenia im, rozmawiania z nimi, pomocy w wyjściu na spacer, czy też poczytaniu książki, gazety,
– pomocy dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji oraz uzupełnianiu braków edukacyjnych

Powody dla których warto zostać wolontariuszem:

– niewielkim wysiłkiem możesz dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego
– zdobędziesz doświadczenie, które wzbogaci twoje CV
– jeśli do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny, w której będziesz pracować

Wolontariuszom zapewniamy:

– współpracę w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– możliwość uzyskania zaświadczenia i opinii na temat wykonywanej pracy
– wsparcie koordynatora ds. wolontariatu.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds.usług
Adres: ul. Nad Białką 1B, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 51 37
email: zu@ops-czdz.pl

przezroczysty
Skip to content