Wyszukiwarka

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ośrodek pomocy społecznej zgłasza osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wysokość i okres ubezpieczenia:

– Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest w okresie od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku.

– Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej.

przezroczysty
Skip to content