Wyszukiwarka

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w przypadku braku osób uprawnionych do sprawienia pogrzebu, pogrzeb przeprowadza gmina właściwa ze względu na  miejsce zgonu.

Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu
  • karta zgonu
  • zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok (w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo)

przezroczysty
Skip to content