Wyszukiwarka

Pomoc psychoterapeutyczna

Pomoc psychoterapeutyczna

Pomoc psychoterapeutyczna

Psychoterapia pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne trudności, dostrzec utrudniające życie przekonania i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać.

Celem terapii jest  wprowadzenie zmian w tworzeniu relacji z innymi ludźmi, postrzeganiu samego siebie, radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami i związanymi z nimi emocjami, czy też kryzysami osobistymi.

Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji między poszczególnymi członkami rodziny, dokonaniu wglądu w problemy lub konflikty wewnętrzne czy uświadomieniu przyczyn w nieprawidłowościach funkcjonowania.

Indywidualna psychoterapia to regularny cykl spotkań w postaci godzinnych sesji psychoterapeutycznych.

Psychoterapia realizowana w Ośrodku Pomocy Społecznej skierowana jest w pierwszej kolejności do rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, z powodu problemów alkoholowych oraz problemu przemocy w rodzinie, korzystających z pomocy Ośrodka.

Kontakt:

Gabinet psychoterapeutyczny mieści się w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. pracy socjalnej
Adres: Legionów 59a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 215 30 60  lub 512 040 670

Pomoc psychoterapeutyczną świadczy Pani Eliza Budny.
Terminy spotkania ustalane są indywidualnie w godzinach pracy OPS pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

przezroczysty
Skip to content