Wyszukiwarka

Klub Integracji Społecznej (KIS)

Klub Integracji Społecznej (KIS)

KIS (Klub Integracji Społecznej)

W Czechowicach-Dziedzicach działa Klub Integracji Społecznej. Jego zadaniem jest wspieranie osób bezrobotnych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Formuła klubu umożliwia wzrost aktywności życiowej i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne. Działalność klubu sprzyja aktywności uczestników w procesie zmian.

Głównym celem KIS jest:
– minimalizacja skutków bezrobocia
– promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
– pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
– minimalizacja bierności

Klub Integracji Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach pełni wiele funkcji:

– prowadzi grupy wsparcia
– oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej
– oferuje pomoc psychologiczną
– oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy dla klientów Klubu
– oferuje możliwość skorzystania ze szkoleń oraz kursów
– prowadzi działania o charakterze środowiskowym, czyli wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum, uczestnictwo w warsztatach.

Działania te mają na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz poznanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

Telefon

32 211 45 37

Adres

ul. Traugutta 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

E-mail

kis@ops-czdz.pl

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek 7.00-10.00, Czwartek 15.00-17.00
przezroczysty
Skip to content