Wyszukiwarka

Świetlica „Zatoka”

Świetlica „Zatoka”

Świetlica ``Zatoka``

Świetlica „Zatoka” jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej.Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Czechowice -Dziedzice w wieku 6-18 lat, pochodzących z rodzin doświadczających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Głównym celem działania Świetlicy jest wspieranie rodzin przeżywających trudności  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie dziecka opieką i wychowywaniem.

Tryb przyjęć

  • przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie skierowania pracownika socjalnego lub asystenta rodziny, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego,
  • przyjęcie dziecka odbywa się na wniosek dziecka lub rodzica /opiekuna prawnego, za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego
  • przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie decyzji sądu

Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę zapisu oraz podpisuje zgodę na uczęszczanie dziecka do Świetlicy.

Przyjmuje się miesięczny okres  próbny, po którym rodzic lub opiekun wraz z dzieckiem i wychowawcą prowadzącym wspólnie podsumowują pobyt wychowanka i uzgadniają następny okres uczęszczania dziecka do Świetlicy.

Odpłatność

Udział dziecka w zajęciach placówki jest nieodpłatny.

Kontakt

Świetlica „Zatoka”
adres: ul. Słowackiego 32a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 739 03 08
e-mail: zatoka@ops-czdz.pl
Fb: @ŚwietlicaZatokaCzechowice
www: http://ops-czdz.pl

Godziny pracy

– poniedziałek – piątek:  14.00–19.00
– dni wolne od nauki szkolnej (przerwa świąteczna, ferie, wakacje):  9.00–14.00

Podstawa prawna

Placówka działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w oparciu o:
– ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Druki do pobrania:

– [Pobierz] Oświadczenie rodzica o zapozananiu się z Regulaminem
– [Pobierz] Karta zapisu dziecka
– [Pobierz] Regulamin Świetlicy Zatoka

przezroczysty
Skip to content