Wyszukiwarka

Zasiłek Celowy

Zasiłek Celowy

Zasiłek Celowy

Zasiłek celowy przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 776 zł

2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany:

  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
  • zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku

Zasiłek celowy może być przyznany w celu:

-zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość zasiłku celowego:

– ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy

– ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie na najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.

przezroczysty
Skip to content