Wyszukiwarka

Treść programu

Treść programu

PROGRAM REDUKCJI UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO  – INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach informuje, iż Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2023 roku został przyjęty „Program redukcji ubóstwa energetycznego w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2023-2026”.

 Integralną częścią tego programu jest program osłonowy pn. „Pomoc finansowa dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem energetycznym”

Program jest adresowany do mieszkańców gminy, którzy:

  • – osiągają niskie dochody
  • – ponoszą wysokie wydatki na cele energetyczne,
  • – zamieszkują w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Pomoc może być przyznana osobom lub rodzinom, które spełniają następujące kryterium dochodowe:

– osoba samotnie gospodarująca –   dochód nieprzekraczający kwoty 2 100,00zł,

– osoby w rodzinie, nie spokrewnione wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo – dochód na osobę nieprzekraczający kwoty 1 500,00zł,

W ramach programu mieszkańcy mogą się ubiegać o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego wyłącznie na wymianę źródła światła, w pomieszczeniach mieszkalnych, na energooszczędne oraz pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu AGD- pralki, lodówki, kuchenki, przepływowego podgrzewacza wody o klasie energetycznej od A+++ do B nie częściej niż raz na 3 lata.

Wniosek o pomoc można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Osobom, które spełnią łącznie wszystkie warunki przyznaję się świadczenie w formie zasiłku celowego w drodze decyzji administracyjnej, przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz skompletowaniu niezbędnych dokumentów – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  tel.  32 215 44 09 lub 32 215 50 58  oraz osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach  ul. Kolejowej 37.

Treść uchwał w sprawie podjętych programów dostępna jest na stronie:

Uchwała Nr LXVIII/793/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu pt. „Programu redukcji ubóstwa energetycznego w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2023-2026”

Uchwała Nr LXVIII/792/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy finansowej w ramach programu osłonowego pt. „Pomoc finansowa dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem energetycznym”

Uchwała Nr LXVIII/791/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego gminie Czechowice-Dziedzice pt. „Pomoc finansowa dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem energetycznym

 

przezroczysty
Skip to content