Gdzie szukać pomocy na terenie gminy Czechowice-Dziedzice?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY NA TERENIE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE?
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ADRES SIEDZIBY:
ul. Mickiewicza 19, Czechowice-Dziedzice 43-502
Korespondencję prosimy kierować poda adres:
ul. Kolejowa 37, Czechowice-Dziedzice 43-502TELEFON:
32 215 44 09,
32 215 23 88,
32 215 50 98
E-MAIL:
z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl
Zespół ds. pracy socjalnej
ADRES:
ul. Mickiewicza 19, Czechowice-Dziedzice 43-502
TELEFON:
32 215 30 60
E-MAIL:
z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES:
ul. Kolejowa 37, Czechowice-Dziedzice 43-502
TELEFON:
32 215 44 09,
32 215 23 88,
32 215 50 98
E-MAIL:
sekretariat@ops-czdz.pl
Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Uzależnień
ADRES:
Plac Jana Pawła II 3/3, Czechowice-Dziedzice 43-502
TELEFON:
32 214 71 77
E-MAIL:
ppu@um.czechowice-dziedzice.pl
Punkt Konsultacyjny
ADRES:
Plac Jana Pawła II 2,Czechowice-Dziedzice 43-502
TELEFON:
783 444 817 – telefon do Punktu Konsultacyjnego czynny tylko w czasie dyżurów.
E-MAIL:
ppu@um.czechowice-dziedzice.pl
W Punkcie w czasie dyżurów można uzyskać następujące formy pomocy:
Porady psychologiczne:(po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania lub osobiście)
psycholog Aleksandra Lasa
poniedziałek w godz. 15:00-18:00Porady prawne:
radca prawny Jolanta Szczotka
wtorek w godz. 16:30-17:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)radca prawny Szymon Herok
środa w godz. 15:30-18:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)

Specjalista terapii uzależnień:
psychoterapeuta Krzysztof Czub
piątek w godz. 17.00-19.00

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
ADRES:
ul. Nad Białką 1b, Czechowice-Dziedzice 43-502
TELEFON:
32 215 97 40
E-MAIL:
motuczdz@bk-europe.pl
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ADRES:
ul. Traugutta 11,Czechowice-Dziedzic 43-502
TELEFON:
32 215 22 20
E-MAIL:
poradnia.pp@wp.pl

Gdzie szukać pomocy na terenie gminy Czechowice-Dziedzice?

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Adres siedziby:

ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Korespondencję prosimy kierować pod adres:
ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Telefon:

32 215 44 09,
32 215 23 88,
32 215 50 98

E-mail:

z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl

Zespół ds. pracy socjalnej

Adres:

ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Telefon:

32 215 30 60

E-mail:

z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:

ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Telefon:

32 215 44 09,
32 215 23 88,
32 215 50 98

E-mail:

sekretariat@ops-czdz.pl

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Adres:

Plac Jana Pawła II 3/3, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Telefon:

32 214 71 77

E-mail:

ppu@um.czechowice-dziedzice.pl

Punkt Konsultacyjny

Adres:

Plac Jana Pawła II 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Telefon:

783 444 817 – telefon do Punktu Konsultacyjnego czynny tylko w czasie dyżurów.

E-mail:

ppu@um.czechowice-dziedzice.pl

W Punkcie w czasie dyżurów można uzyskać następujące formy pomocy:
Porady psychologiczne:(po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania lub osobiście)
psycholog Aleksandra Lasa
poniedziałek w godz. 15:00-18:00

Porady prawne:
radca prawny Jolanta Szczotka
wtorek w godz. 16:30-17:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)

radca prawny Szymon Herok
środa w godz. 15:30-18:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)

Specjalista terapii uzależnień:
psychoterapeuta Krzysztof Czub
piątek w godz. 17.00-19.00

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

Adres:

ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Telefon:

32 215 97 40

E-mail:

motuczdz@bk-europe.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres:

ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Telefon:

32 215 22 20

E-mail:

poradnia.pp@wp.pl
Wielkość czcionki