Wyszukiwarka
logo_EPUAPlogo_biplogo_facebook

Zasady wydawania żywności oraz środków higienicznych i czystości od 1 maja 2022/ПРАВИЛА ВИДАЧІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ТА    МИЮЧИХ ЗАСОБІВ

Od 1 maja 2022 roku punkt wydawania żywności oraz środków higienicznych i czystości czynny będzie:

– wtorek 12:00 do 15:00

– czwartek 14:00 do 16:00

Żywność oraz środki higieniczne i czystości wydawane będą wyłącznie obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w okresie ostatnich 14 dni od dnia zgłoszenia się do punktu (kwalifikacja na podstawie dokumentu potwierdzającego datę przekroczenia granicy) i przebywają na terenie Czechowic-Dziedzic, Zabrzega, Ligoty lub Bronowa.

Pomoc udzielona będzie jednorazowo.

Liczba wydawanych produktów uzależniona jest od potrzeb, wielkości rodziny oraz dostępności produktów w punkcie wydawania.

ПРАВИЛА ВИДАЧІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ТА    МИЮЧИХ ЗАСОБІВ

З 1 травня 2022 року працюватиме пункт видачі продуктів харчування, засобів гігієни та прибирання:

– Вівторок 12:00 до  15:00

– Четвер 14:00 до  16:00

Продукти харчування, засоби гігієни та миття будуть видаватися тільки громадянам України, які виїхали з країни протягом останніх 14 днів з дати звернення на пункт (кваліфікація на підставі документа, що підтверджує дату перетину кордону) і перебувають на території Czechowic-Dziedzic, Zabrzega, Ligoty або Bronowa.

Допомога буде надаватися одноразово.

Кількість виданої продукції залежить від потреб, чисельності сім’ї та наявності продукції на пункті видачі.

przezroczysty
Wielkość czcionki