Wyszukiwarka

Projekt „Europejska pula talentów” – pomoc dla obywateli Ukrainy

Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy na krajowym i unijnym rynku pracy.

Projekt umożliwia osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie UE utworzenie CV oraz udostępnienie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

plakat projektu Europejska pula talentów

przezroczysty