Program ten realizowany jest w porozumieniu z PUP Bielsko-Biała. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne  są wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku PSU nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a OPS, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie. Każdorazowo realizacja programu trwa od III – IV do XI

Wielkość czcionki