Program jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub swojej rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Pomoc trafia do osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Skierowanie do udziału w Programie wydają ośrodki pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa na terenie  gminy Czechowice-Dziedzice dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności oraz Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej.

W naszej gminie pomoc żywnościowa jest przekazywana jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Zestaw roczny obejmuje następujące  artykuły:

  1. Artykuły warzywne i owocowe
  2. Artykuły skrobiowe
  3. Artykuły mleczne
  4. Artykuły mięsne
  5. Cukier
  6. Tłuszcze
  7. Dania gotowe

Paczka żywnościowa składa się z  kilku artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

W ramach Programu realizowane są działania towarzyszące, takie jak  warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne,  warsztaty niemarnowania żywności. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem. Działania te nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie.

Wielkość czcionki