Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu partnerskiego „ Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 16.07.2020r. w ramach działań środowiskowych zorganizował dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.

Podczas wyjazdu uczestnicy brali udział w pokazie lotów sów oraz innych ptaków drapieżnych. Dla wszystkich uczestników wyjazdu oprócz biletów wstępu zapewniony był również obiad w restauracji.

 

 

Wielkość czcionki