Wyszukiwarka

Działania w ramach projektu „ Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” w okresie epidemii

Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu „ Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mimo stanu epidemicznego, prowadzi zadania  projektowe.

Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zwiększenie specjalistycznych usług, które pozwalają zminimalizować deficyty, dysfunkcje oraz pomagają w przezwyciężaniu problemów.

Realizacja projektu „Wsparcie rodzin a na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” przyczyni się do zapobiegania dyskryminacji i marginalizacji dzieci oraz rodziców przezywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Działania projektowe pozwolą na poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży, poprawią również sytuacje ich rodziców , którzy niejednokrotnie spotykają się z przejawami  dyskryminacji. Efektem realizacji projektu będzie również wzrost jakości świadczonych usług poprzez zapewnienie kadrze specjalistów dostępu do szkoleń z zakresu rozpoznawania nieprawidłowości rozwojowych a także  problemów związanych z  dyskryminacja oraz brakiem tolerancji w społeczeństwie.”

Pomimo obowiązującego w naszym kraju stanu epidemicznego i wynikających z niego obostrzeń, zajęcia  organizowane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie działania projektowe prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli zachowana jest bezpieczna odległość, używane są  maseczki lub przyłbice ochronne, stosowana jest dezynfekcja rąk , częste wietrzenie pomieszczeń oraz ich dezynfekcja. Uczestnicy zajęć mają możliwość skorzystania z proponowanych zajęć, konsultacji, mediacji rodzinnych oraz terapii w formie stacjonarnej lub on-line za pomocą dostępnych komunikatorów. Od listopada (do odwołania) zostały zawieszone zajęcia grupy wsparcia.

Wielkość czcionki