Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu „ Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mimo stanu epidemicznego, prowadzi zadania  projektowe.

Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zwiększenie specjalistycznych usług, które pozwalają zminimalizować deficyty, dysfunkcje oraz pomagają w przezwyciężaniu problemów.

Pomimo obowiązującego w naszym kraju stanu epidemicznego i wynikających z niego obostrzeń, zajęcia  organizowane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie działania projektowe prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli zachowana jest bezpieczna odległość, używane są  maseczki lub przyłbice ochronne, stosowana jest dezynfekcja rąk , częste wietrzenie pomieszczeń oraz ich dezynfekcja. Uczestnicy zajęć mają możliwość skorzystania z proponowanych zajęć, konsultacji, mediacji rodzinnych oraz terapii w formie stacjonarnej lub on-line za pomocą dostępnych komunikatorów. Od listopada (do odwołania) zostały zawieszone zajęcia grupy wsparcia.

Wielkość czcionki