W związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19 i obowiązującymi obostrzeniami, mając na uwadze konieczność wdrożenia środków ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  przypomina o zasadach kontaktu z pracownikami w celu załatwiania spraw, będących w kompetencji Ośrodka:

  1. Podstawowym kontaktem – w godzinach pracy Ośrodka jest:
  • kontakt telefoniczny (numery telefonów podane w tabeli)
  • kontakt e-mailowy : sekretariat@ops-czdz.pl
  • przez ePUAP: OPS_Czechowice/skrytka
  • korespondencja pocztowa na adres: ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice
  1. W sytuacjach tego wymagających lub na zaproszenie pracownika możliwy jest kontakt osobisty
    z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  2. Jest także możliwość wrzucenia korespondencji bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku Ośrodka przy ul. Kolejowej, obok bocznych drzwi wejściowych.
  3. Wypłaty dokonywane są na wskazane przez klientów konta bankowe lub przekazem pocztowym.

 

NUMERY TELEFONÓW DO KONTAKTU

Wielkość czcionki