Wyszukiwarka

Zajęcia organizowane w ramach projektu „ Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja Integracja. Edycja 2”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu partnerskiego „ Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z zajęć promujących zdrowy styl życia. Są to zajęcia z Nordic Walking oraz warsztaty dietetyczne. Celem zajęć jest zachęcenie uczestników do ruchu na świeżym powietrzu, wyrobienie nawyku regularnego treningu oraz zdrowego żywienia, co w konsekwencji ma wpłynąć na poprawę kondycji fizycznej oraz jakości życia.

Podczas zajęć z Nordic Walking wykwalifikowany instruktor przekazuje wiedzę oraz technikę prawidłowego korzystania z kijków, w które to wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w ramach projektu. Podczas warsztatów dietetycznych natomiast uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego odżywiania.

W ramach działań środowiskowych jedne z zajęć zorganizowano w Jaworzu Nałężu skąd uczestnicy przeszli szlakiem na Górę Błatnia oraz zobaczyli ruiny nieczynnej Huty szkła, która powstała na tym terenie w pierwszej połowie XIX w. Uczestnicy wyjazdu skorzystali również z walorów zdrowotnych nowopowstałej w Jaworzu tężni solankowej. Po wyczerpującym spacerze zostali  zaproszeni na obiad.

Warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem oraz świetna frekwencją.

 

  

Wielkość czcionki