Wyszukiwarka

Działania w ramach projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią, cały czas realizowane są działania w ramach projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -RIT subregionu południowego. Regularnie odbywają się zajęcia logopedyczne, konsultacje neurologiczne, mediacje rodzinne, poradnictwo i konsultacje terapeutyczne. Wszystkie działania realizowane są w formie  indywidualnej, prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

zdjęcie siedzącego dziecka

zdjęcie siedzącego dziecka u logopedy

Wielkość czcionki