Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować,że na terenie województwa śląskiego prowadzony jest projekt:

„Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe
dla osób pracujących z województwa śląskiego – II edycja”.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

W ramach projektu oferujemy:

1. Kursy językowe (JĘZYK ANGIELSKI) w ilości min. 120 h na dowolnym poziomie wraz z uznawanym egzaminem w certyfikowanej placówce (np. TGLS, TELC).

2. Specjalistyczne kursy komputerowe ICT:
•Zarządzanie pakietem Google Apps for Work;
• Narzędzia komunikacji online w  promocji i marketingu w internecie;
• Copywriting;
• Grafika komputerowa z  wykorzystaniem Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop wraz z dedykowanym egzaminem.

Do projektu zapraszamy osoby pracujące, które:
• ukończyły 18 rok życia
• zamieszkują/pracują w województwie śląskim
Należące do jednej z grup defaworyzowanych:
• kobiety
• osoby w wieku 50+
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby z miast średnich i średnich tracących funkcje ekonomiczno – społeczne

>> Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej<< www.szkoleniebezbarier.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród potencjalnie zainteresowanych.
W linku znajduje się plakat rekrutacyjny, który można umieścić na ogólnodostępnych tablicach w Państwa placówce >> PLAKAT

Plakat w wersji papierowej możemy przesłać do Państwa po otrzymaniu informacji z zapotrzebowaniem na adres biuro@szkoleniebezbarier.pl

Projekt „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe  i komputerowe dla osób  pracujących z województwa śląskiego  – II edycja”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs. Numer projektu RPSL.11.04.03-24-02D8/19

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z Biurem Projektu MDDP
al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

512 249 446 | 22 208 26 77 | 22 208 78 22  biuro@szkoleniebezbarier.pl

Punkt Kontaktowy Częstochowa
ul. Kawia 4/16
42-202 Częstochowa
501 800 586
Punkt Kontaktowy Bielsko – Biała
Budynek Agencji Rozwoju Regionalnego
ul. Cieszyńska 365 lok. nr 205A (II piętro)
43-382 Bielsko-Biała
33 822 90 49
 Biuro Projektu RIPH:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36
tel. (32) 238 96 40
bezbarier2@riph.com.pl
Wielkość czcionki