Wyszukiwarka

Podsumowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

Logo MRIP

Informacja  dotyczącą realizowanego w 2020 roku Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

            Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała w 2020 roku środki finansowe z  Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Kierowany był on do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu, które wymagały wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem programu było umożliwienie prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

W Programie uczestniczyły 33 osoby niepełnosprawne z ternu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 24 osoby posiadały znaczny stopień niepełnosprawności a 9 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę.  Zrealizowano 3491 godzin usługi asystenta. Koszt realizacji Programu w wysokości 105 253,65 zł. w całości pozyskany był przez gminę ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Sprawozdanie z wykonania zadania zostało przekazane Wojewodzie Śląskiemu.

Wielkość czcionki