Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Czechowicach-Dziedzicach   w   okresie   od 01.01.2019 do 31.03.2021 jest realizatorem projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” finansowanego   w   ramach   „Regionalnego   Programu   Operacyjnego Województwa Śląskiego „ na lata 2014- 2020”.

Założeniem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy oraz wsparcia rodzinom i dzieciom przeżywającym trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Umożliwienie rodzinom bezpłatnego dostępu do grona specjalistów, pozwala na poznanie przyczyn problemów oraz opracowanie właściwego sposobu reagowania i dalszej pracy z dzieckiem. Rodziny z terenu naszej gminy mają możliwość bezpłatnego skorzystania z następujących form wsparcia:

  • konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców oraz dzieci,
  • konsultacje neurologiczne dla dzieci,
  • specjalistyczne zajęcia dla dzieci (np. terapia sensoryczna),
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci,
  • mediacje rodzinne,
  • spotkania grupy wsparcia dla rodziców lub opiekunów,
  • wsparcie asystenta rodziny,
  • uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicy Zatoka.

W  terminie od 26.08.-29.08.2019 w ramach projektu zrealizowano wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin, których celem była poprawa komunikacji pomiędzy członkami rodzin.

Ponadto w ramach realizowanego projektu, pracownicy tutejszego Ośrodka, pracujący na co dzień z rodzinami doświadczającymi trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, uczestniczyli w cyklu szkoleń z zakresu skutecznej pomocy tym rodzinom.

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz wprowadzone obostrzenia sanitarne,  poszczególne działania w ramach projektu zostały ograniczone lub zawieszone. Wobec powyższego na okres od stycznia 2021 do marca 2021 r. zaplanowano realizację takich działań jak:

  • spotkania grupy wsparcia
  • mediacje rodzinne

 

zdjęcie dzieci puszczających bańki

grupa dzieci przed autokarem

Wielkość czcionki