Wyszukiwarka

Projekt „NIE-zwykłe Dziecko”

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach od stycznia 2021 roku rozpoczyna realizację nowego projektu pt. „NIE-zwykłe Dziecko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty wsparcia i pomocy w Świetlicy „Zatoka” i skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat. W ramach uczestnictwa w projekcie wychowankowie będą mieli możliwość udziału w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych, tj. logopedia, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, konsultacje psychologiczne, zooterapia oraz zajęcia profilaktyczne. Poza stacjonarnymi formami pracy planowane jest także zorganizowanie wypoczynku letniego nad morzem dla uczestników projektu.

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście lub telefonicznie w Świetlicy „Zatoka” ul.Słowackiego 32a Czechowice-Dziedzice, tel. 32 2152690.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2022 roku.

Wielkość czcionki