Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach od stycznia 2021 roku rozpoczyna realizację nowego projektu pt. „NIE-zwykły Rodzic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt oferuje podniesienie jakości i dostępności usług poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia rodziny. Zakłada objęcie rodzin kompleksowym wsparciem specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, asystentury rodzinnej, a także mediacji rodzinnej. Dzięki temu projektowi wzrośnie dostępność usług socjalnych, z których możliwość korzystania była dotychczas ograniczona (głównie ze względów finansowych rodzin) lub do których w gminie nie było dostępu. Jednym z nowych rozwiązań w zakresie organizacji systemu wspierania rodziny jest włączenie do systemu instytucji rodzin wspierających. pomagają rodzicom lub opiekunom w kształtowaniu
i rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, poprzez modelowanie zachowań podczas wspólnie spędzanego czasu z rodziną.

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście lub telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach – Zespół ds. pracy socjalnej, ul. Mickiewicza 19, tel. 32 215 30 60.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2022 roku.

 

Wielkość czcionki