Wyszukiwarka

Skorzystaj z konsultacji neurologicznych dzieci i młodzieży

Przypominamy o możliwości udziału w konsultacjach neurologicznych dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat. Konsultacje prowadzone są w ramach projektu pt. „NIE-zwykłe Dziecko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.
Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście lub telefonicznie w Świetlicy „Zatoka” ul.Słowackiego 32a Czechowice-Dziedzice, tel. 32 2152690, od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.00.
Wielkość czcionki