Wyszukiwarka

Apel do mieszkańców Gminy

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na  osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej lub przebywają w obiektach niemieszkalnych, pustostanach itp.

Informacje dotyczące osób wymagających pomocy prosimy przekazywać do:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (w godzinach pracy Ośrodka):
przy ul. Kolejowej 37         tel. 32 215 44 09 lub 215 50 98, wew. 20
przy ul. Nad Białką 1B       tel. 32 214 51 37 oraz 508 069 933
przy ul. Mickiewicza 19     tel. 32 215 30 60

Po godzinie 18:00 informacje można przekazywać do: Noclegowni przy ul. Łukasiewicza 13,  tel. 32 215 35 37

Ponadto informować można pozostałe służby tj.:

Straż Miejską przy ul. Niepodległości 35, tel. 32 215 54 92

Komisariat Policji przy ul. Mickiewicza 1, tel. 32 214 88 10,  a w sytuacjach zagrożenia na bezpłatne numery alarmowe:

112 – służby ratownicze

986 – straż miejska

999 –  pogotowie ratunkowe

Informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać całodobowo, dzwoniąc na bezpłatny nr 987.

Wielkość czcionki